Điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7

ANTD.VN - Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7 tới đây hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH; trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ tăng 35,7%.