Đề xuất tăng mức xử phạt nếu không đăng ký sử dụng đất lần đầu

ANTD.VN -  Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, Bộ đã đề xuất tăng mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu.