Có thể tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ 1/6

ANTD.VN - Từ ngày 1/6, người tiêu dùng có thể tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Đây là quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại Thông tư 02/2024 của Bộ Khoa học công nghệ.