Chuyện lạ, người đã khuất vẫn ký hưởng hỗ trợ dự án nông nghiệp

ANTD.VN - Để khuyến khích người dân tham gia sản xuất canh tác cây trồng vụ đông trên đất hai lúa, nhiều địa phương, đã triển khai các mô hình trồng cây giống mới với nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách của Nhà nước, một số đối tượng đã lập hồ sơ “khống”, đưa cả người đã khuất vào trong danh sách nhận tiền hỗ trợ nông nghiệp…