Cần siết chặt công tác quản lý người tự cách ly

ANTĐ

ANTD.VN - Vụ việc bệnh nhân 1342 vi phạm cách ly và lây bệnh cho bệnh nhân 1347, dẫn đến hậu quả nghiệm trọng, Việt Nam sau gần 90 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng thì giờ đây chúng ta phải đối mặt với làn sóng Covid 19 thứ 3 đang đe dọa cộng đồng. Điều này cho thấy, rõ ràng, khâu cách ly đang có những lỗ hổng.