AI đang trở thành vũ khí tấn công mạng

ANTD.VN - Ngoài những thủ đoạn truyền thống, hacker đã ứng dụng AI vào quá trình tấn công mạng, khiến các lớp bảo mật dễ bị vượt qua hơn.