Từ 1/7: Chính thức áp dụng hàng loạt chính sách mới quan trọng về bảo hiểm tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thay đổi mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), tích hợp thẻ BHYT vào thẻ Căn cước, thêm hàng loạt đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT...là những quy định nổi bật có hiệu lực từ 1/7.

Theo Điều 22 Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ 1-7), các thông tin được bổ sung vào thẻ Căn cước gồm có thông tin thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe…, ngoài những thông tin về căn cước và được mã hóa.

Những thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Khi sử dụng thẻ BHYT và các giấy tờ khác đã được tích hợp vào thẻ Căn cước cũng tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH… trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch khác.

Còn theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP, từ 1/7, việc thực hiện liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể thực hiện online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID.

Khi thực hiện trên ứng dụng VNeID, cha, mẹ hoặc người thực hiện lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ online và nộp lệ phí theo quy định (nếu có).

Trong đó, thời gian giải quyết nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, thời gian đăng ký khai sinh là ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; đăng ký thường trú trong không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử và việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện trong không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đặc biệt, từ 1/7 sẽ có thêm hàng loạt đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT. Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 quy định, từ 1/7, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được hỗ trợ tiền đóng BHYT theo mức mà HĐND cấp tỉnh quyết định.

Nếu người này đã tham gia BHYT nhưng bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và đủ điều kiện hưởng thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Nếu chưa tham gia thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Ngoài các quy định trên, từ 1-7 khi thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức đóng, mức hưởng BHYT đang căn cứ vào mức lương cơ sở cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Cụ thể, các mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức lương cơ sở khi người tham gia BHYT thuộc các đối tượng sau:

BHYT của cán bộ, công chức, viên chức bởi mức đóng bằng 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các loại phụ cấp;

BHYT của người hoạt động không chuyên trách. Mức đóng BHYT của đối tượng này bằng 1,5% mức lương cơ sở; BHYT tối đa của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với đối tượng này, mức đóng tối đa bằng 30%x4,5%x mức lương cơ sở; BHYT tối đa của học sinh, sinh viên được tính bằng công thức 70%x4,5%x mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, mức hưởng BHYT cũng thay đổi do chính sách bãi bỏ mức lương cơ sở bởi mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến khi thuộc đối tượng được thanh toán và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.