Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7, lương cơ bản cao nhất của chuyên gia cao cấp bậc 3 là 23,4 triệu đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Lương cán bộ, công chức vẫn tính theo công thức: Lương = Hệ số X Mức lương cơ sở.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Căn cứ vào hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004 của Chính phủ, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Theo đó, chuyên gia cao cấp bậc 3 sẽ có mức lương cao nhất là 23.400.000 đồng/tháng (hệ số 10), cao hơn mức hiện hành 5.400.000 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Chuyên gia cao cấp là chức danh của cán bộ, công chức có trình độ, năng lực đặc biệt về một chuyên ngành hoặc một lĩnh vực, giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước nghiên cứu xây dựng chủ trương, chính sách phát triển ngành hoặc lĩnh vực.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thị trường.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại A3 nhóm (A3.2) bậc 6 sẽ có mức lương cao nhất là 17.667.000 đồng/tháng (hệ số 6), cao hơn mức hiện hành 4.077.000 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại A2 nhóm (A2.1) bậc 8 sẽ có mức lương cao nhất là 15.865.000 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại A2 nhóm (A2.2) bậc 8 sẽ có mức lương cao nhất là 14.929.200 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại A1 bậc 9 sẽ có mức lương cao nhất là 11.653.200 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại A0 bậc 10 sẽ có mức lương cao nhất là 11.442.600 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại B bậc 12 sẽ có mức lương cao nhất là 9.500.400 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại C nhóm C1 bậc 12 sẽ có mức lương cao nhất là 8.494.200 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại C nhóm C2 bậc 12 sẽ có mức lương cao nhất là 8.143.200 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Nhóm cán bộ, công chức loại C nhóm C3 bậc 12 sẽ có mức lương cao nhất là 7.792.200 đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng
Cụ thể bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng