Chính trị - Xã hội

Thời gian cấp đăng ký kinh doanh giảm chỉ còn 3 ngày

Duy Tiến
ANTĐ -Theo báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016, đến thời điểm này thời gian cấp đăng ký kinh doanh, tổng số giờ nộp thuế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giảm rất mạnh.

Cụ thể, thời gian đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 ngày, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu (Nghị quyết đặt chỉ tiêu 6 ngày). Theo đó, thời gian Khởi sự kinh doanh còn 17 ngày và xếp hạng sẽ cải thiện từ vị trí 109 lên vị trí 37 (tăng 72 bậc), cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước ASEAN 6 (vị trí 99).
Thời gian cấp đăng ký kinh doanh giảm chỉ còn 3 ngày ảnh 1Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ

Về chỉ tiêu Bảo vệ nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư thiểu số theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt, điểm số về Bảo vệ nhà đầu tư tăng từ 3.33 điểm lên 6.2 điểm nhờ đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2014, và xếp hạng chỉ số này sẽ tăng 105 bậc (từ vị trí 157 lên vị trí 52), đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6.

Về chỉ tiêu Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong năm 2014 và đầu năm 2015, số giờ nộp thuế dự kiến giảm được 380 giờ (từ 537 giờ/năm xuống còn 157 giờ/năm). Tuy vậy, thời gian nộp thuế vẫn chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết và cần tiếp tục giảm thêm 35,5 giờ nữa.

Cùng với những cải cách về thuế, quy trình nộp BHXH đã được rút gọn. Thời gian nộp BHXH dự kiến giảm được 100 giờ, từ 335 giờ/năm xuống còn 235 giờ/năm. Mức giảm này còn khoảng cách tương đối xa so với mục tiêu là 49,5 giờ/năm, do đó BHXH cần tiếp tục giảm thêm 185,5 giờ.

Tổng thời gian Nộp thuế và BHXH dự kiến giảm được 480 giờ và cải thiện 27 bậc, từ vị trí 149 lên vị trí 122. Tuy nhiên, vị trí này vẫn thấp hơn khá nhiều so với trung bình của các nước ASEAN 6 (vị trí 67).

Về chỉ tiêu Tiếp cận điện năng: Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ban hành các văn bản quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Nhờ vậy, tiếp cận điện năng giảm được khoảng 30 ngày, từ 115 ngày xuống còn 85 ngày và thứ hạng cải thiện 12 bậc (từ vị trí 156 lên vị trí 144). Tuy vậy, thời gian giảm chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết và cần giảm thêm 15 ngày.

Về chỉ tiêu Giao dịch thương mại qua biên giới: Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan đã rà soát và sửa đổi một số quy định, chính sách liên quan, giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2014, chưa nhiều Bộ chú trọng tới cải thiện thủ tục quản lý chuyên ngành, do vậy chỉ số này chưa có sự cải thiện rõ rệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC