Pháp luật

Nghiêm cấm người ứng cử Đại biểu Quốc hội mua chuộc cử tri

H.L
ANTD.VN - Chỉ còn ít hôm nữa sẽ diễn ra Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điều khiến người dân băn khoăn hiện nay là, pháp luật hiện hành có nghiêm cấm việc người ứng cử ĐBQH, HĐND chi tiền bồi dưỡng cho cử tri khi vận động bầu cử?

Điều 68 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong vận động bầu cử, đó là: Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín,quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.

Bên cạnh đó, Luật cũng nghiêm cấm việc lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Ngoài ra, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử, nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, người ứng cử ĐBQH, Đại biểu HĐND trong quá trình vận động bầu cử tuyệt đối không được ủng hộ tiền, tài sản, đưa phong bì bồi dưỡng cho các cử tri.

Nghiêm cấm người ứng cử Đại biểu Quốc hội mua chuộc cử tri ảnh 1

Việc tổ chức vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri phải bảo đảm đúng quy định (ảnh minh họa)

Về việc vận động bầu cử, theo quy định hiện hành, đây là hoạt động tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu họ được bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND.

Tại buổi tiếp xúc, người ứng cử đồng thời trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc và hiểu rõ hơn người ứng cử để cân nhắc bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn.

Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm 3 nguyên tắc cơ bản theo Điều 63 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Cụ thể, vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ công khai, bình đẳng đúng pháp luật, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

Vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng 2 hình thức cơ bản. Thứ nhất, đó là gặp gỡ tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri địa phương nơi mình ứng cử theo quy định tại Điều 66 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thứ hai, thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC