Chính trị - Xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân

Xuân Công
ANTD.VN -  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân ảnh 1

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp cụ thể đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luận Đảng trong CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng các cấp trong CAND đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới là yêu cầu cấp bách hiện nay.

“Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phải là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn lực lượng CAND, chăm lo xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong CAND”.

Bộ trưởng yêu cầu Cơ quan UBKT tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBKT, Cơ quan UBKT, tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; khẩn trương hoàn thành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ công tác công an; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Phải quán triệt quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC