Chính trị - Xã hội

Lương hưu người nghỉ trước 1995 được điều chỉnh cao hơn mức tăng chung?

Phạm Phương
ANTD.VN - Để khắc phục những hạn chế trong chính sách lương hưu của những người nghỉ hưu trước năm 1995, ngoài mức điều chỉnh chung, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh riêng đối với những người có mức lương hưu hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng.
Lương hưu người nghỉ trước 1995 được điều chỉnh cao hơn mức tăng chung? ảnh 1

Người có mức lương hưu thấp sẽ được điều chỉnh theo phương án riêng

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó đề xuất từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021.

Bên cạnh đề xuất này, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất cơ chế đặc thù đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Lý giải tại dự thảo tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của các Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu và đưa ra phương án để ban hành chính sách lương hưu hợp lý đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995.

Đề giải quyết vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị bên cạnh đối tượng là người đang được hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hằng tháng trước thời điểm điều chỉnh thì bổ sung điều chỉnh đối với người hưởng lương hưu trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh theo mức điều chỉnh chung mà có lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Cụ thể những đối tượng này sau khi điều chỉnh theo mức tăng chung mà lương hưu thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng thì mức điều chỉnh cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, chế độ bảo hiểm xã hội đối với những người làm việc và nghỉ hưu trước năm 1995 không hoàn toàn áp dụng nguyên tắc đóng – hưởng mà còn thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với quá trình công tác của người lao động để sau khi nghỉ việc người lao động được hưởng khoản lương hưu, trợ cấp tương ứng với thời gian công tác của họ.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, nếu điều chỉnh theo phương án này, Chính phủ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn lực.

Trên cơ sở giao của Quốc hội tại Nghị quyết số 134/2020/QH14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII về sớm ban hành chính sách tiền lương hợp lý đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ LĐ-TB&XH thực hiện nghiên cứu vấn đề lương hưu thấp đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với những người có quá trình công tác trong khu vực nhà nước trước đây và đề xuất điều chỉnh đối với nhóm đối tượng trên tại dự thảo Nghị định lần này để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC