Chính trị - Xã hội

Kiến nghị tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Long An về việc tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội một lần để được hưởng lương hưu đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng.
Kiến nghị tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu ảnh 1

Chế độ hưu trí khuyến khích người lao động tích lũy quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi còn trẻ

Cụ thể, cử tri Long An nêu vấn đề, đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định mức đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Như vậy, trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm thì được tiếp tục đóng cho đến khi còn thiếu không quá 10 năm và được đóng một lần cho những năm còn thiếu. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị, khi người dân đã đủ tuổi hưởng lương hưu (nam 60, nữ 55), thì không giới hạn thời gian không quá 10 năm, mà cho người dân đóng một lần đủ số năm (20 năm) để được hưởng lương hưu.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, chính sách bảo hiểm xã hội nói chung được thực hiện dựa trên nguyên tắc: Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng.

Chế độ hưu trí là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo khoản lương hưu hằng tháng cho người lao động khi về già trên cơ sở tích lũy cả quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi còn trong độ tuổi lao động, còn khả năng lao động.

Với 2 loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc (dựa trên đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động) và bảo hiểm xã hội tự nguyện (dựa trên đóng góp của người lao động không có quan hệ lao động), chế độ hưu trí khuyến khích người lao động tích lũy quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi còn trẻ, còn khả năng lao động để được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già, không còn khả năng lao động; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân.

Vì vậy, việc quy định cho người lao động đóng một lần để hưởng ngay lương hưu mà không cần quá trình đóng góp, tích lũy là không phù hợp với nguyên tắc và mục đích của chính sách bảo hiểm xã hội.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động phải đáp ứng 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đủ 20 năm) thì mới được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhiều người lao động được hưởng lương hưu khi về già, pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành cho phép người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm được đóng một lần cho những năm còn thiếu (nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm) để hưởng ngay lương hưu.

Bên cạnh đó, ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp. Như vậy, nội dung kiến nghị nêu trên sẽ được tổng hợp, thảo luận trong quá trình đánh giá tổng kết và nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC