Chính trị - Xã hội

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-1-2022

Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, để bố trí kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các nhóm đối tượng và không quá tạo ra áp lực cho ngân sách nhà nước thì việc tăng lương hưu sẽ thực hiện từ 1/1/2022.
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-1-2022 ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng lương hưu từ 1/1/2022

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Tại dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 02 thời điểm thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Trong đó, phương án 1, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2021;

Phương án 2, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 01/01/2022.

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được xác định dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Nếu thời điểm điều chỉnh từ ngày 01/7/2021 thì mức điều chỉnh là 10% (được xác định dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của năm 2019 và năm 2020).

Thực hiện theo phương án này thì, số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả ước là 925.189 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2021 (6 tháng) là 44.538 tỷ đồng (bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế).

Số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả ước là 2.153.622 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2021 (6 tháng) là 144.585 tỷ đồng (bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế).

Thời điểm điều chỉnh từ ngày 01/01/2022 thì mức điều chỉnh là 15% (được xác định dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của ba năm 2019, 2020 và năm 2021).

Nếu thực hiện theo phương án này thì, số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả ước là 896.823 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 47.226 tỷ đồng (bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế); Số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả ước là 2.283.819 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 168.045 tỷ đồng (bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế).

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, để bố trí kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho các nhóm đối tượng và không quá tạo ra áp lực cho ngân sách nhà nước khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp thì Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chọn phương án điều chỉnh lương hưu từ 1/1/2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC