Hà Nội: Từ 1/1/2025, người có công và thân nhân sẽ được nhận thêm trợ cấp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội đề xuất trợ cấp người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp người có công (tương ứng 1.027.500 đồng/tháng).

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP, quy định chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng, và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng của thành phố Hà Nội.

Theo đó, người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng của thành phố Hà Nội theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng; Thân nhân của người có công với cách mạng, bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất ưu đãi hằng tháng.

Mức chi hỗ trợ trợ cấp đối với người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng là 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp người có công theo Nghị định của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện là 2.055.000 đồng/tháng.

Với đề xuất của thành phố Hà Nội về mức chi hỗ trợ trợ cấp 0,5 lần mức chuẩn người có công và thân nhân người có công, nếu được Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, thì hàng tháng người có công và thân nhân sẽ được thành phố hỗ trợ 1.027.500 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ thay đổi khi quy định về mức chuẩn trợ cấp người có công thay đổi.

Nếu được HĐND TP thông qua, Nghị quyết này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.