Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Thủ đô, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng dân tộc ít người; phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long – Hà Nội.

Đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước: Tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của Hà Nội đạt được 70 năm qua, quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí, chiếu sáng các ngày lễ quan trọng trong năm 2024; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; trao giải báo chí về phát triển văn hóa, và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII; tổ chức cuộc thi Đại sứ – văn hóa đọc Hà Nội mở rộng 2024; Xuất bản sách ảnh Hà Nội trên đường phát triển; Tổ chức tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật, các ca khúc về Hà Nội và Ngày Giải phóng Thủ đô; Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật vùng đồng bằng sông Hồng; Tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình”, các hoạt động thể thao quy mô cấp quốc gia và Hà Nội mở rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”; Tổ chức Festival Thanh niên quốc tế Hà Nội lần thứ 3 năm 2024; Tổ chức hành trình tuổi trẻ tiếp lửa truyền thống- cống hiến tương lai, Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 và Festival sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ Nhất; Tổ chức Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2024, Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và Lễ hội trình diễn kỹ năng tạo tác của các nghệ nhân, thợ giỏi và triển lãm giới thiệu sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội.

Các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức các hội thảo, triển lãm và các hội nghị; Triển khai công tác tu bổ, tôn tạo và gắn biển các công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động khác.

Đặc biệt, thành phố sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024); Biểu dương điển hình tiến tiến “Người tốt, việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024; Tổ chức bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng chào mừng vào tối ngày 10/10.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức kết hợp bằng các hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố và cơ sở; gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Đây là dịp để tuyên truyên, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc – thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế, uy tín Thủ đô, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.