Chính trị - Xã hội

Xin chủ trương thí điểm mô hình “Tổ hợp Báo chí - Truyền thông” tại Hà Nội và TP.HCM

Hà Linh
ANTD.VN -  Các cơ quan báo chí trực thuộc mô hình “Tổ hợp Báo chí- Truyền thông” sẽ vừa tập trung được đầu mối quản lý, đầu tư, vừa phát huy sức mạnh các thương hiệu của cơ quan báo chí.
Xin chủ trương thí điểm mô hình “Tổ hợp Báo chí - Truyền thông” tại Hà Nội và TP.HCM ảnh 1

Báo chí sẽ tăng 20% lượng tin bài hàng năm phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc...

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành Quyết định ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025.

Chiến lược xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ tiếp tục hoàn thành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mở rộng mô hình “Cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh, thành phố...” tại các địa phương trên cơ sở đánh giá ưu điểm, các mặt tồn tại của quá trình sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí, đài PTTH của địa phương, nhằm quy tụ nguồn lực báo chí, truyền thông chủ lực ở các địa phương về một đầu mối chỉ đạo, quản lý thống nhất, tập trung nguồn lực đàu tư và chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, Chiến lược cũng nêu nhiệm vụ sẽ xin chủ trương thí điểm mô hình “Tổ hợp Báo chí - Truyền thông” tại TP HCM và Hà Nội, trong đó có các cơ quan báo chí trực thuộc, vừa tập trung đầu mối quản lý, đầu tư, vừa phát huy sức mạnh thương hiệu của các cơ quan báo chí hiện có với các đối tượng phục vụ, tôn chỉ mục đích khác nhau;

Hỗ trợ các cơ quan báo chí đã thực hiện sắp xếp, quy hoạch hoàn thiện mô hình tổ chức, chuyển đổi số, đào tạo đội ngũ người làm báo... Giám sát, chấn chỉnh kịp thời đảm bảo hoạt động chấp hành đúng quy định của pháp luật, đặc biệt, cơ quan báo chuyển đổi sang tạp chí hoạt động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành, tránh tình trạng “báo hoá” tạp chí;

Rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động cho khoảng 390 cơ quan báo chí, đảm bảo quy định tường minh về tôn chỉ, mục đích, đặc biệt là tính chất chuyên sâu, chuyên ngành của tạp chí.

Cùng với đó, Bộ TT-TT sẽ kiến nghị sửa đổi chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế cho các cơ quan báo chí để giúp báo chí có nguồn kinh phí tái đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC