Chính trị - Xã hội

Xác định thời điểm nghỉ hưu đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu của người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
Xác định thời điểm nghỉ hưu đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm ảnh 1

Bảo hiểm xã hội yêu cầu giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngày 20/4, Bộ Nội vụ đã có công văn cho ý kiến về việc xác định tuổi nghỉ hưu đối với các đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội.

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Đối với cán bộ công chức có thời điểm hưởng lương hưu tại quyết định nghỉ việc chưa đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, thì có văn bản trao đổi, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã ban hành quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1848/BNV-CCVC nêu trên.

Trường hợp có ý kiến chưa thống nhất, thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền báo cáo Bộ Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC