Chính trị - Xã hội

Từ 6/9: Hà Nội chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp tháng 9, 10

P.P
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng kịp thời, an toàn, các đơn vị thực hiện chi lương 02 tháng (tháng 9 và 10/2021) vào cùng kỳ chi trả.
Từ 6/9: Hà Nội chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp tháng 9, 10 ảnh 1

Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu bằng tiền mặt từ ngày 08/9/2021

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, xét đề nghị của cơ quan này về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9,10/2021 trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội quyết định thực hiện chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 02 tháng (tháng 9 và 10/2021) vào cùng kỳ chi trả tháng 9/2021.

Thời gian chi qua tài khoản cá nhân ATM từ ngày 06/9/2021 và chi trả tiền mặt thực hiện từ ngày 08/9/2021.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Thành phố xây dựng phương án, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà người hưởng hoặc các điểm chi trả tập trung theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của thành phố, an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Bưu điện Thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về đối tượng, thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9,10/2021 và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của kỳ chi trả tiếp theo qua tài khoản cá nhân (ATM).

Đồng thời, hỗ trợ Bưu điện Thành phố thu thập, bổ sung thông tin người hưởng và thông báo cho người hưởng lịch chi trả.

Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Bưu điện Trung tâm, Bưu điện huyện, bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực sinh sống đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch

Đối với các kỳ chi trả tiếp theo, Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì phối hợp Bưu điện Thành phố và UBND các quận, hyện, thị xã xây dựng phương án, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà người hưởng hoặc các điểm chi trả tập trung theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC