Chính trị - Xã hội

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thế nào khi giãn cách xã hội?

P.P
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn hướng dẫn chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách xã hội khác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch covid -19.
Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thế nào khi giãn cách xã hội? ảnh 1
Thực hiện chi trả gộp 02 tháng trợ cấp ưu đãi thường xuyên để tránh việc tập trung đông người

Để đảm bảo giãn cách xã hội, nhằm tăng cường phòng chống, dịch Covid-19 trong đợt cao điểm và tạo thuận lợi, an toàn trong việc nhận trợ cấp ưu đãi của đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác, tránh việc tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương để xây dựng phương án và phối hợp với Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch) tổ chức thực hiện chi trả gộp 02 tháng trợ cấp ưu đãi thường xuyên trong một lần chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng.

Thời gian thực hiện, từ tháng 8 năm 2021 đến khi có hướng dẫn mới.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu các Sở rà soát các đối tượng hưởng chính sách xã hội cần chi trả gộp khác thuộc ngân sách địa phương chi trả (đối tượng bảo trợ xã hội, người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995) để báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và thực hiện chi trả theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC