Chính trị - Xã hội

Từ 1/12, Hà Nội số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp huyện

An Nhiên
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022.
Từ 1/12, Hà Nội số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp huyện ảnh 1

UBND TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, cần xác định việc triển khai Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ công chức, người lao động và nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022-2030.

Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay; trọng tâm là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công thành phố gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sử dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đặc biệt, đối với việc thực hiện các dịch vụ thiết yếu, xác định mục tiêu "lấy sự hài lòng của người dân là thức đo" đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố...

Đề tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06.

Thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022.

Đối với dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 phải thực hiện số hoá trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ ngày 1/7/2022.

Ngoài ra, cần tổ chức rà soát chuẩn hoá, cập nhật dữ liệu còn chưa khớp hoặc chữa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, thuế, bảo hiểm xã hội... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC