Top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về giải ngân gói 38.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất.
Các tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tiền hỗ trợ nhanh chóng đến với người lao động

Các tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tiền hỗ trợ nhanh chóng đến với người lao động

Theo báo cáo tổng hợp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 11/10, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 117.153 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 42.541 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tổng số tiền hỗ trợ là 371 tỷ đồng.

Như vậy, cả nước đã có tổng cộng 159.694 người lao động được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục cho người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã và đang được đẩy nhanh một cách tích cực.

Cũng theo báo cáo tổng hợp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 10 tỉnh, thành phố đang có nhiều người lao động được hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: TP. Hồ Chí Minh 34.211 người; Hà Nội 16.253 người; Bình Dương 9.789 người; Hải Phòng 9.098 người; Vĩnh Long 6.653 người; Đồng Nai 6.028 người; Đà Nẵng 5.900 người; Quảng Bình 3.685 người; Lâm Đồng 3.365 người; Tiền Giang 3.535 người.