Chính trị - Xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi Đại biểu Quốc hội khoá XV cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân

Huệ Anh
ANTD.VN - Sáng 20-7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội Khoá XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh, "các đại biểu Quốc hội khoá XV cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân"...

Mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng

Mở đầu bài phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các đại biểu, khách quý cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng thời đặc biệt chúc mừng các vị đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cách đây hơn 75 năm, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, nhân dân ta đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Trải qua hơn 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi Đại biểu Quốc hội khoá XV cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Nhìn một cách tổng thể, chúng ta nhận thấy, mỗi khoá Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Về hoạt động lập hiến, từ khi ra đời đến nay, Quốc hội đã xây dựng và ban hành 5 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Hoạt động lập pháp ngày càng được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng.

Hoạt động giám sát không ngừng được tăng cường và đổi mới; nội dung tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng của đất nước, những bất cập, bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, việc quyết định các vấn đề quan trọng đã đạt được nhiều kết quả tích cực và ngày càng thực chất hơn. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng được đẩy mạnh và mở rộng trên cả bình diện song phương và đa phương, đưa ngoại giao nghị viện đi vào chiều sâu. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cũng không ngừng được đổi mới….

“Những thành tựu đạt được của Quốc hội nước ta trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó” - Tổng Bí thư nhận định.

Sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội các khoá đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng để thể chế hoá thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Quốc hội. Đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức, phương thức làm việc của Quốc hội, năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; với sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khác; sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi Đại biểu Quốc hội khoá XV cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân ảnh 2

Quang cảnh phiên khai mạc

Về các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Tổng Bí thư cho rằng, Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế…

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước mắt, Quốc hội cần tập trung làm tốt công tác thể chế hoá, cụ thể hoá các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khoá XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao.

Muốn vậy, các Đại biểu Quốc hội khoá XV cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC