Kinh doanh

Tín dụng cá nhân giảm mạnh ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận của các ngân hàng?

Nhật Linh
ANTD.VN - Tín dụng cá nhân bị ảnh hưởng do Covid-19 cũng như xu hướng siết tín dụng cá nhân đã ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần và biên độ lãi thuần (NIM) của các ngân hàng do đây là khoản vay có lãi suất cao và biên lãi ròng lớn.

Theo báo cáo vừa công bố của FiinGroup dựa trên báo cáo tài chính quý 2/2020 của 19 ngân hàng niêm yết, hoạt động cho vay khách hàng của nhóm ngân hàng này tính đến cuối quý 2-2020 chỉ tăng trưởng 3,4%, thấp hơn nhiều so với mức cùng kỳ hai năm trước (9,2% năm 2018, 8,2% năm 2019).

Bên cạnh đó, tín dụng cũng tăng thấp hơn huy động (tăng 4,2%). Điều này khác với xu hướng trong những năm gần đây khi tăng trưởng cho vay khách hàng luôn cao hơn tăng trưởng tiền gửi khách hàng.

Đáng nói, tín dụng cá nhân có xu hướng giảm từ năm 2019, dù vẫn là động lực chính. Cụ thể, năm 2019, tín dụng cá nhân của 16 ngân hàng niêm yết chỉ còn tăng 22,6% trong khi năm 2018 là 23,7%. Ngược lại, tín dụng doanh nghiệp tăng mạnh trở lại với mức tăng 11% (từ mức tăng 7,6% năm 2018).

Nửa đầu năm nay, tuy số liệu về tín dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp không được phân tách rõ trong báo cáo tài chính các ngân hàng song 5 ngân hàng có phân tích trong thuyết minh báo cáo tài chính (VPBank, VIB, MBBank, SHB, Kienlongbank) cho thấy động lực chính cho tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đến từ tín dụng doanh nghiệp.

Trong đó, VPBank, VIB, MBBank, Kienlongbank đều là các ngân hàng có tỷ trọng tín dụng cá nhân cao. Vì vậy, việc tín dụng cá nhân của các ngân hàng này chỉ tăng trưởng 2% trong khi tín dụng doanh nghiệp tăng 9,6% cho thấy xu hướng tín dụng cá nhân bị ảnh hưởng nhiều hơn do Covid-19 cũng như xu hướng siết tín dụng cá nhân của các ngân hàng.

Tín dụng cá nhân giảm mạnh ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận của các ngân hàng? ảnh 1

Tín dụng cá nhân của các ngân hàng có xu hướng giảm do Covid-19

Báo cáo của Fiingroup nhận định, xu hướng giảm tốc tín dụng cá nhân ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần và biên độ lãi thuần (NIM) của các ngân hàng, do đây là các khoản vay có lãi suất cao và biên lãi ròng lớn. NIM của 19 ngân hàng niêm yết giảm 8,8 điểm cơ bản (bps) so với quý 1/2020.

NIM quý 2/2020 của các ngân hàng sút giảm không chỉ do tín dụng cá nhân sụt giảm mà còn là sự phản ánh rõ ảnh hưởng từ việc miễn giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Với tín dụng tăng trưởng thấp và NIM giảm mạnh, thu nhập lãi thuần (chưa trừ dự phòng) của 19 ngân hàng niêm yết giảm 7,5% so với quý 1-2020 và chỉ tăng trưởng 0,1% so với quý 2-2019. Tính trong 6 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tăng 6,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng tăng 9,6% so với cùng kỳ, thu nhập từ các hoạt động còn lại tăng 25,2% so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận, tính riêng trong quý 2-2020, lợi nhuận sau thuế của 19 ngân hàng niêm yết tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng, tổng lợi nhuận sau thuế của khối ngân hàng niêm yết chỉ tăng 12,8% so với cùng kỳ, giảm nhiều so với hai năm trước đó.

Một điểm đáng lưu ý nữa là tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng trong quý 2-2020 có sự đóng góp đáng kể từ cắt giảm chi phí hoạt động. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động giảm 4,5% trong khi chi phí hoạt động giảm 12%, tiếp diễn xu hướng từ quý 1-2020 với tổng thu nhập hoạt động giảm 5,9% trong khi chi phí hoạt động giảm 14,2%.

17/19 ngân hàng niêm yết đã cắt giảm mạnh chi phí cho nhân viên - khoản chiếm lớn nhất trong chi phí hoạt động - với tổng mức giảm 8% trong quý 2 và 13,6% trong quý 1. Khoản chi lớn tiếp theo là chi cho hoạt động quản lý công vụ giảm 33,9% trong quý 2 và 12,6% trong quý 1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC