Chính trị - Xã hội

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thư Kỳ

ANTĐ - Theo Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng/người/khóa học. Còn người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng.

Sau một thời gian thực hiện, quy định trên đã phát sinh một số vấn đề khó khăn về mức hỗ trợ, xuất hiện sự bất bình đẳng giữa người tham gia các khóa học... Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định mới quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp với một mức hỗ trợ học nghề duy nhất. Theo quy định mới, mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1.000.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Mức hỗ trợ học nghề mới được áp dụng kể từ ngày 1-1-2015.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC