Chính trị - Xã hội

Sở QH-KT rút thông báo về công trình phải có 3 tầng hầm

Thành Nam
ANTĐ - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Lê Vinh vừa ký thông báo mới về thực hiện chỉ đạo bố trí tối thiểu 3 tầng hầm tại các công trình trên địa bàn Hà Nội, thay thế Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14-4-2016.

Sở QH-KT rút thông báo về công trình phải có 3 tầng hầm ảnh 1

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 83-TB/TU ngày 24-3-2016 về việc bố trí tối thiểu 3 tầng hầm đảm bảo đỗ xe của dân cư và thành phố, xây dựng nhà vệ sinh công cộng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14-4-2016 để các phòng, ban, đơn vị trong Sở thống nhất thực hiện.

Tiếp đó, tới ngày 12-5-2016, UBND TP đã có công văn số 2685/UBND-ĐT giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, chính sách để cụ thể hóa nội đung chỉ đạo của Thành ủy.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở đã tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành liên quan vào ngày 20-5-2016 và ngày 1-6-2016 để nghiên cứu, đề xuất các chính sách, quy định cụ thể, trên cơ sở đó, Sở sẽ tổng hợp các ý kiến liên ngành, báo cáo UBND TP.

Trong thời gian chưa có quy định cụ thể của UBND TP, để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục duy trì việc giải quyết hồ sơ, công văn theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy hoạch, quy chế được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và chỉ đạo của UBND TP, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh, Thông báo mới này thay thế Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14-4-2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại Thông báo số 1823/TB-QHKT, Sở QH-KT đã hướng dẫn hướng xử lý cụ thể đối với từng loại hồ sơ công trình nộp vào Sở khiến một số nhà đầu tư hiểu lầm rằng, tất cả các công trình xây dựng mới trên địa bàn Hà Nội từ nay đều phải có 3 tầng hầm.

Giải thích với phóng viên Báo An ninh Thủ đô sau đó, ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định, Thông báo số 1823/TB-QHKT chỉ mang tính chất nội bộ, hướng dẫn bộ phận xử lý hồ sơ. Ông Lê Vinh nói: “Các sở ngành phải họp bàn để tham mưu cho thành phố xem công trình nào sẽ áp dụng quy định này. Cần phân loại công trình, khu vực nội thành, ngoại thành và xem xét rất nhiều yếu tố khác, chứ không thể áp dụng máy móc, đồng loạt với tất cả các dạng công trình. Tóm lại, quy định cụ thể thế nào còn đang bàn chứ không có chuyện bắt buộc tất cả các công trình đều phải có tối thiểu 3 tầng hầm”

Trước những ý kiến phản biện từ dư luận, ông Lê Vinh cho biết: “Với những chủ trương mới, sự phản biện của dư luận xã hội là đương nhiên. Chúng tôi lắng nghe, tiếp thu một cách cầu thị”. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC