Chính trị - Xã hội

Quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn

Phong Vi
ANTD.VN - Ngày 1/3, Cụm thi đua số 1, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP.

Căn cứ chương trình công tác, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017 của CATP, 13 đơn vị thuộc khối an ninh CATP đã thông qua nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn ảnh 1

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội ký kết giao ước thi đua

Với quan điểm "An ninh chủ động", các đơn vị sẽ phối hợp với các phòng chức năng giúp việc Ban Giám đốc CATP làm tốt công tác tham mưu cho thành phố đề ra chủ trương, giải pháp đảm bảo ANQG và TTATXH trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước; đồng thời phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Trong đó, các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên trong Cụm đã được xây dựng cụ thể.

Quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn ảnh 2

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Đánh giá cao các nội dung, chương trình ký kết của Cụm thi đua số 1, Thiếu tướng Bạch Thành Định nhấn mạnh, năm 2017 có nhiều khó khăn, thách thức mới do những biến động của tình hình thế giới, khu vực, tác động vào tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Do đó, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô có nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi các đơn vị trong CATP phải nỗ lực, phấn đấu vượt bậc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cụ thể hóa nội dung, chương trình ký kết thành những kế hoạch hành động cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi đơn vị; quán triệt, động viên cán bộ chiến sỹ tổ chức thực hiện tốt. Chính những hoạt động chung thiết thực là cơ sở gắn kết các đơn vị an ninh, tạo tiền đề để phối hợp tốt trong công tác nghiệp vụ và qua đó bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC