Chính trị - Xã hội

Những trường hợp người lao động bị trừ tỷ lệ lương hưu từ năm 2021

An Nhiên
ANTD.VN - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong điều kiện bình thường, nếu không thuộc các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu.
Những trường hợp người lao động bị trừ tỷ lệ lương hưu từ năm 2021 ảnh 1

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ năm 2021, tuổi hưởng lương hưu sẽ thay đổi tương ứng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Theo đó, từ năm 2021, tuổi được hưởng lương hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ là 55 tuổi 4 tháng, trong điều kiện bình thường. Mỗi năm sau đó tăng thêm 3 tháng với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; thêm 4 tháng với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Từ năm 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ được điều chỉnh theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, người lao động nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Trường hợp nghỉ hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%; trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Trong điều kiện bình thường, người lao động không thuộc các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu theo quy định.

Người về hưu trước tuổi, không bị trừ phần trăm là lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; người nghỉ hưu thấp hơn 10 tuổi so với quy định, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC