Chính trị - Xã hội

Nhiều mô hình và cá nhân điển hình trong công tác dân vận

Châu Anh
ANTD.VN - Ngày 4-11, CATP Hà Nội và Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp, thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP Hà Nội, giai đoạn 2016-2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng chí Lâm Thị Bích Nguyệt, Phó chánh văn phòng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.

Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và giữ gìn TTATXH của đất nước và Thủ đô Hà Nội, ngày 23-9-2011, Ban Dân vận Thành ủy và CATP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 120, hướng dẫn các đơn vị địa phương về tiếp tục thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011-2015.

Báo cáo tổng kết công tác phối hợp do Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ, trong 5 năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách thủ tục hành chính ở các địa phương, đơn vị đã có nhiều đổi mới sáng tạo được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, phong trào thi đua Vì ANTQ đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình, chuyên đề phong trào mới phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng chống tội phạm, chống tội phạm, TNXH được các địa phương nhân rộng và đổi mới dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú; đã khơi dậy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn ANCT và TTATXH.

Nhiều mô hình và cá nhân điển hình trong công tác dân vận ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy tại lễ ký kết Chương trình phối hợp, thực hiện công tác dân vận giữa ban dân vận Thành ủy và CATP Hà Nội giai đoạn 2016-2021

Nhằm phát huy kết quả đạt được, Ban Dân vận Thành ủy và CATP đã thống nhất thông qua chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với 7 nội dung phối hợp. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp về công tác tham mưu với Thành phố chủ trương, giải pháp công tác dân vận, công tác đảm bảo ANTT; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác phong trào đủ năng lực, trình độ, kỹ năng “dân vận khéo”.

Thay mặt CATP Hà Nội và Ban Dân vận Thành ủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã ký kết Chương trình phối hợp, thực hiện công tác dân vận giữa ban dân vận Thành ủy và CATP Hà Nội giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian của CATP và Ban Dân vận Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu CATP Hà Nội và Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể.

Đó là chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, cụ thể hóa Chương trình 38 của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận, các chương trình kế hoạch khác liên quan đến công tác dân vận.

“Đề nghị Ban dân vận tham mưu với Thành ủy về chủ trương của công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phương thức đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống chính quyền. Hai đơn vị có trách nhiệm triển khai chương trình công tác, biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời phê bình các đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ trong công tác dân vận” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Thay mặt CATP và Ban Dân vận Thành ủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội; khẳng định trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, sẽ xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng mong muốn của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Thủ đô, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của Thủ đô. 

Tin bài liên quan

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC