Đời sống

Người xác định lại giới tính sẽ được làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp như thế nào?

H.L
ANTD.VN - Nghị định  37/2021/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 15-4 nêu rõ, người xác định lại giới tính được xác định lại số định danh cá nhân, sau đó làm CCCD theo số định danh cá nhân mới.

Về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, Điều 15 Nghị định 37/2021 quy định, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở DLQGVDC xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên CSDL.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở DLQGVDC có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong CSDL.

Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở DLQGVDC chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong CSDL.

Người xác định lại giới tính sẽ được làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp như thế nào? ảnh 1

Việc cấp CCCD gắn chíp đang được CATP Hà Nội triển khai quyết liệt tại nhiều địa bàn (ảnh minh họa)

Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở DLQGVDC xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở DLQGVDC có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

Cơ quan cấp thẻ CCCD sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở DLQGVDC xác lập cho công dân để cấp thẻ CCCD theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Như vậy, người xác định lại giới tính được xác định lại số định danh cá nhân. Sau đó, làm Căn cước công dân theo số định danh cá nhân mới.

Cũng theo Nghị định 37/2021, Cơ quan quản lý Cơ sở DLQGVDC chỉ được từ chối hoặc ngừng cho cơ quan kết nối, chia sẻ thông tin khi cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các trường hợp:

Văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ thông tin không xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc khai thác, sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu;

Văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ thông tin không xác định rõ phạm vi, mục đích khai thác, sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu; Làm lộ bí mật thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC