Ngân hàng Nhà nước lại thúc các nhà băng triển khai kết nối với doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Theo đó, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn theo các chỉ đạo của NHNN trước đó.

Chương trình kết nối tổ chức theo hình thức phù hợp (Hội nghị, làm việc, trao đổi...) để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Đồng thời, chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương nắm bắt tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; không để doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay…

Các ngân hàng phải tích cực tham gia các chương trình kết nối với doanh nghiệp

Các ngân hàng phải tích cực tham gia các chương trình kết nối với doanh nghiệp

Đối với các tổ chức tín dụng, NHNN cũng yêu cầu thường xuyên tổ chức chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; đa dạng hóa nội dung, chuyên đề Hội nghị bằng các hình thức phù hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của khách hàng có hiệu quả, thực chất;

Chủ động thông báo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, NHNN và của TCTD mình cho khách hàng, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thường xuyên, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Các TCTD phải tích cực tham gia Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại địa bàn do NHNN tổ chức;

Bản thân từng chi nhánh tổ chức có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng doanh nghiệp và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng;

Các TCTD cần cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, NHNN, các Bộ, ngành có liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.