Chính trị - Xã hội

Nâng lương trước thời hạn với các trường hợp xếp lương chuyên viên cao cấp

Phạm Phương

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố hướng dẫn về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 73 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP để xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP nêu trên để xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý và các đối tượng làm việc trong các 2 cơ quan, đơn vị của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC