Chính trị - Xã hội

Năm 2021, Hà Nội có hơn 9.000 biên chế hành chính

Phạm Phương

ANTD.VN - Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2021 vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, năm 2021 Hà Nội sẽ có 9.003 biên chế hành chính.

Năm 2021, Hà Nội có hơn 9.000 biên chế hành chính ảnh 1

Năm 2021 Hà Nội sẽ có 9.003 biên chế hành chính, sự nghiệp

Sáng 9-12, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, biên chế hành chính là 9.003 biên chế, trong đó, biên chế công chức: 7.927 biên chế, giảm 115 biên chế so với năm 2020. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2021 tại Quyết định số 796/QĐ-BNV ngày 13/10/2020.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.076 chỉ tiêu, giảm 361 chỉ tiêu so với năm 2020.

Biên chế sự nghiệp là 135.383 biên chế, trong đó, biên chế viên chức: 116.380 biên chế; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 10.464 chỉ tiêu; lao động hợp đồng theo định mức: 8.539 chỉ tiêu.

Trình bày tờ trình trước khi thông qua nghị quyết, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, năm 2021, Hà Nội tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế dựa trên Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Về biên chế công chức, Hà Nội sẽ thực hiện giảm đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 796/QĐ-BNV ngày 13/10/2020 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của thành phố (giảm 115 biên chế công chức, tỷ lệ 1,43% so với năm 2020 và 1,3% so với năm 2015).

Nguyên tắc phân bổ, thực hiện giảm đều tỷ lệ % tinh giản theo số giao của Bộ Nội vụ nám 2021, có điều chỉnh ở một số sở ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao.

Cùng với giảm biên chế công chức, Hà Nội cũng sẽ thực hiện giảm hơn 6.000 biên chế viên chức so với năm 2020.

Tại Nghị quyết, HĐND TP Hà Nội giao UBND TP chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo đúng Nghị quyết của HĐND Thành phố cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong năm 2021, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố trước khi thực hiện và báo cáo HĐND Thành phố vào kỳ họp trong năm 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC