Mới: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện qua ứng dụng VssID

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã bổ sung 01 dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID là cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất.
Nhân viên bảo hiểm xã hội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID

Nhân viên bảo hiểm xã hội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng VssID và nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sử dụng ứng dụng này, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã bổ sung dịch vụ công cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Theo đó, người dân có thể thông qua ứng dụng VssID để thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị hỏng, mất.

Sau khi bổ sung dịch vụ nêu trên, hiện nay, có tổng 04 dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VssID gồm: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng bảo hiểm xã hội; Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất.

Bên cạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, hiện nay, ứng dụng VssID còn được bổ sung một số tiện ích khác như: Bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội;

Bổ sung tiện ích "Mời cài đặt VssID" cho phép người dùng gửi tin nhắn với nội dung là đường dẫn để cài đặt ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng;

Bổ sung Phiếu điều chỉnh lương hưu tại mục "Thông tin hưởng/Hàng tháng/Phiếu điều chỉnh lương hưu;

Bổ sung chức năng “Giấy được cấp theo Thông tư 56/2017/TT-BYT” tại mục "Sổ khám chữa bệnh". Chức năng cho phép hiển thị các loại giấy theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29.12.2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế của người dùng đã được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp, có trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế; Bổ sung ảnh cá nhân tại màn hình "Sử dụng thẻ BHYT".