Chính trị - Xã hội

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Phạm Phương
ANTĐ - Liên Bộ Tài chính và LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 1-8.

Theo đó, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng và người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, thông tư cũng hướng dẫn chi tiết việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, gồm hỗ trợ nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin thị trường nước ngoài, xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC