Chính trị - Xã hội

Hình ảnh mới nhất về Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngọc Khánh
ANTD.VN -  Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất
Hội nghị Trung ương khóa XIII lần thứ nhất đã diễn ra sáng 31-1
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII dự hội nghị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC