Đời sống

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 9-2021

L.H
ANTD.VN - Thêm đối tượng được miễn đóng Quỹ phòng, chống thiên tai, tăng mức hỗ trợ thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ... là những quy định mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ 15-9.

Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ 15-9. Theo đó, các đối tượng được miễn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai đã được bổ sung thêm phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Người mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên.

Bên cạnh đó, một số đối tượng miễn đóng quỹ này cũng được quy định rõ hơn như: Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020; Thành viên hộ gia đình thuộc trường hợp diện nghèo hoặc cận nghèo; Ở các xã đặc biệt khó khăn; Bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn.

Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định, với trường hợp thăm viếng mộ liệt sĩ sẽ hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng một liệt sĩ.

Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người. Với trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí một lần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ như sau: Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ 4.000.000 đồng/1 hài cốt liệt sĩ; Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn (tối đa 3 người) tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người.

Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/1 mộ.

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo. Theo Nghị định này, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo; Quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Ngoài ra, Nghị định cũng bỏ quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có thẩm quyền thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC