Pháp luật

Đề xuất mới nhất về thời hạn quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy

H.L
ANTD.VN - Dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đang được đưa ra lấy ý kiến nêu rõ, người sử dụng trái phép chất ma túy không chấp hành yêu cầu xét nghiệm thì Công an cấp xã lập biên bản, báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định cưỡng chế và áp giải đến trụ sở...

Dự thảo gồm 6 Chương và 63 Điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan; quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, theo Dự thảo, đó là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà không thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc kết quả xác định tình trạng nghiện là không nghiện.

Căn cứ xác định người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm:

Tin báo, tố giác của cá nhân, cơ quan tổ chức; Lời khai của những người có liên quan, dữ liệu điện tử trong các vụ vi phạm pháp luật; Người có biểu hiện mất năng lực nhận thức hoặc kiểm soát hành vi nghi do sử dụng ma túy; Trên người, phương tiện, nơi ở có dấu vết của chất ma túy hoặc dụng cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy;

Người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng chất kích thích nghi là ma túy; Người có mặt tại các địa điểm có hành vi tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có lý do chính đáng; Người tự khai báo hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

Khi có một trong các căn cứ trên, cơ quan, người có thẩm quyền xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể tổ chức xét nghiệm.

Cũng theo Dự thảo, khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, người hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính lập biên bản, tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy trong cơ thể thì thông báo ngay cho Chủ tịch UBND cấp xã và Công an cấp xã nơi người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cư trú để lập Hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi nhận được thông báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy trong cơ thể, Chủ tịch UBND cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú ra quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cấp xã thu thập tài liệu để lập Hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ tịch UBND cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy có nơi cư trú ổn định hoặc nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với người không có nơi cư trú ổn định ra quyết định việc quản lý.

Một trong những nội dung của quyết định này là giao Công an cấp xã lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy quản lý tại địa phương và tổ chức thực hiện việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể trong thời hạn quản lý.

Đặc biệt, Dự thảo cũng quy định rõ cách tính thời hạn quản lý là 1 năm kể từ ngày hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mới nhất bị phát hiện.

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy không chấp hành yêu cầu tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thì Công an cấp xã lập biên bản việc chống đối, cản trở việc xét nghiệm chất ma túy và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định cưỡng chế và áp giải người sử dụng trái phép chất ma túy đến trụ sở Công an cấp xã để xét nghiệm chất ma túy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC