Hà Nội: Khẩn trương lập đồ án Quy hoạch chi tiết làng dệt lụa Vạn Phúc gắn với du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc.
Hà Nội yêu cầu khẩn trương tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc

Hà Nội yêu cầu khẩn trương tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc

UBND TP mới ban hành Kế hoạch Phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng "Đề án Tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050"; Ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐCP ngày 12/4/2018 của Chính phủ.

Xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội năm 2024 với 15 làng nghề.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, UBND TP yêu cầu tăng cường quản lý, triển khai và bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến ứng dụng tại các làng nghề, các hợp tác xã trên địa bàn Thành phố; tổ chức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2025, trong đó quan tâm đến các nhiệm vụ liên quan việc hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề, quản lý môi trường làng nghề; tổ chức thẩm định công nghệ các dự án đầu tư sản xuất, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề theo phân cấp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn. Ngăn chặn những công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất của ngành nghề nông thôn. Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tại làng nghề tham gia nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới mẫu mã sản phẩm.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn.

UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND quận Hà Đông và các đơn vị có liên quan thực hiện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc trình UBND TP phê duyệt theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, xây dựng cơ chế huy động nguồn vốn cho các quận, huyện đối với công tác thu gom và xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm do sản xuất tại các làng nghề phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất của các hộ gia đình... theo chỉ đạo của UBND TP và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung.

Tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và phân loại các làng nghề giai đoạn 2023-2024 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ yêu cầu, mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.