Hà Nội: Giám sát việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành giám sát tình hình thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đoàn giám sát sẽ đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND TP; các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, số 16/NQ-HĐND, số 17/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố từ thời điểm ban hành các nghị quyết đến nay.

Qua đó, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nhất là tại các địa phương, cơ sở và xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan để tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND TP và HĐND TP.

Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo chung. Dự kiến triển khai giám sát vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2021.

Tin cùng chuyên mục