Đời sống

Giám sát chỉ tiêu tuyển sinh đại học qua thực trạng việc làm của cử nhân

Duy Anh
ANTD.VN - Thay vì chỉ xét duyệt chỉ tiêu căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thống kê việc làm của sinh viên để làm cơ sở giám sát chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các ĐH, học viện, các trường ĐH, trường CĐ sư phạm triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ ĐH, CĐ.

Trên cơ sở đó, các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo.

Thay đổi phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi

Thay đổi phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi

ra trường

Báo cáo là yêu cầu bắt buộc, làm cơ sở để Bộ GD-ĐT giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường và phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Nội dung báo cáo bao gồm tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Từ năm 2016, Giám đốc các ĐH, học viện; Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ sư phạm triển khai việc thu thập thông tin, xây dựng và công bố báo cáo về việc làm của sinh viên chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất (tính từ sinh viên tốt nghiệp năm 2015) trên trang thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi báo cáo (kèm theo phụ lục và minh chứng về phương pháp, quy trình thực hiện báo cáo để phục vụ việc xác thực thông tin) về Bộ GD-ĐT, trước ngày 1-1 hằng năm (bắt đầu từ ngày 1-1-2017).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC