Chính trị - Xã hội

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành lẽ sống tự nhiên

Thư Kỳ
ANTD.VN -  Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành lẽ sống tự nhiên ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tại tòa nhà Quốc hội có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng…

Đại biểu Hà Nội dự tại điểm cầu Trung ương và thành phố có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp

Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo sơ kết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng đã chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy Đảng đã có văn bản tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự kiểm tra, đánh giá, giám sát định kỳ hàng năm của chi bộ. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nội dung xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng được đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội.

Báo cáo sơ kết cũng chỉ rõ 5 hạn chế còn tồn tại, 6 nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ chưa kịp thời, chưa sát thực tế; có hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào văn bản hướng dẫn của cấp trên, dẫn đến thụ động, thiếu sáng tạo. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới vi phạm các quy định của Đảng đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự.

5 tham luận tại hội nghị đại diện cho Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng công nhân, nông dân, thế hệ trẻ đã chứng minh sức sống mãnh liệt, nguồn động lực vô cùng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội và trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nhân dịp này, 332 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Bí thư ủy quyền cho các cấp ủy tổ chức trọng thể trao tặng Bằng khen vào thời gian phù hợp, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành lẽ sống tự nhiên ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

3 vấn đề cần tập trung làm tốt trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Thay mặt hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, chỉ đạo tại hội nghị của Tổng Bí thư cùng với bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ và Kết luận số 01-KL/TƯ, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC