Chính trị - Xã hội

Tổng Bí thư: Phải chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo Bác" chứ đừng nói suông, sáo rỗng

Tiến Hưng
ANTD.VN - Quán triệt về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", chứ không chỉ nói suông, học thuộc lòng, càng không sáo rỗng.
Tổng Bí thư: Phải chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo Bác" chứ đừng nói suông, sáo rỗng ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Hôm nay, 12-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá cuả Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, truớc hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Điểm lại một cách vắn tắt những nội dung cốt lõi trong Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực.

Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước.

Những kết quả tích cực đó cũng đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị;

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, nhất là tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt…

Tổng Bí thư: Phải chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo Bác" chứ đừng nói suông, sáo rỗng ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Nhắc lại 4 nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tình hình này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong đó, chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", chứ không chỉ nói suông, học thuộc lòng, càng không sáo rỗng.

"Đừng nói một đường làm một nẻo, nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan vào ruột mình, không biến thành hành động thì không phải là học Bác" - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Còn nội dung về nêu gương, cần đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. "Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin" - Tổng bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ “Học theo Bác, Làm theo Bác và Nêu gương”, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan trọng, cấp bách.

Nêu rõ “Nhân dân ta thường có câu: "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Cũng liên quan đến công tác này, chiều 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đây là chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC