Chính trị - Xã hội

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, không chạy theo thành tích

Duy Anh
ANTD.VN - Ngày 19-10, Bộ GD-ĐT chính thức phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và kêu gọi bắt đầu ngay từ việc xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn.

Lễ tuyên dương nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 và Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 được Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 19-10.

Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: “Lễ tuyên dương hôm nay rất có ý nghĩa nhằm khích lệ động viên, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý giáo dục và trong học tập. Những tấm gương nhà giáo và học sinh được tôn vinh sẽ được tuyên truyền và nhân rộng, lan tỏa trong toàn hệ thống giáo dục trong thời gian tới”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn đổi mới giáo dục gắn với hội nhập, chuẩn hóa chất lượng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn đổi mới giáo dục gắn với hội nhập, chuẩn hóa chất lượng

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cho rằng, ngành giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, vùng sâu, vùng xa vẫn còn tụt hậu về giáo dục, so với sự phát triển của cuộc cách mạng tri thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Để phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 có hiệu quả, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh về việc đặc biệt chú trọng gắn đổi mới với hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước để chuẩn hóa chất lượng, quản lý chất lượng dạy và học, không chạy theo thành tích.

Tiếp tục hoàn thiện các chương trình mà Bộ GD-ĐT tiến hành đổi mới phù hợp hơn và gắn với yêu cầu đổi mới; coi trọng và chuyển biến hơn về đổi mới và phương pháp giảng dạy để nâng cao tinh thần tự học và khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập và học hành kể cả khả năng ngoại ngữ . Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo đạo đức nhân cách cho học sinh; thực sự coi trọng chất lượng và đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước; có chính sách trọng dụng và khuyến khích đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là mấu chốt để khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo đổi mới trong dạy và học, tạo nên môi trường sư phạm văn hóa, nhân văn và tiến bộ. Bộ GD-ĐT cũng cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành theo hướng thực chất.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học phải được thể hiện bằng các sản phẩm, minh chứng cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao nhất, được đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập, làm theo.

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên cả nước hãy bắt đầu ngay từ việc xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn; đổi mới căn bản phương pháp dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hội nhập quốc tế; ứng dụng có hiệu quả thành tựu về công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp; cùng nhau xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên trong cả nước hãy bằng những việc làm thiết thực nhất chung tay, chia sẻ, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất hướng về đồng bào miền Trung đang chịu nhiều tổn thất bởi đợt lũ lụt vừa qua, trước hết là hướng về các thầy cô giáo và các em học sinh vùng lũ lụt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC