Chính trị - Xã hội

Đề nghị xin ý kiến Bộ Chính trị về đề xuất lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

Tiến Hưng
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong số các cơ chế đặc thù được đề xuất cho TP. Hải Phòng có việc thành lập Khu thương mại tự do – mô hình mới chưa từng có ở Việt Nam.
Đề nghị xin ý kiến Bộ Chính trị về đề xuất lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại phiên họp

Chiều 11-10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, trong đó có đề xuất phát triển Khu thương mại tự do tại thành phố cảng.

Khu thương mại tự do là khu vực có ranh giới địa lý xác định, do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá, có mô hình quản lý được tổ chức phù hợp. Đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa được áp dụng ở Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng chưa đề cập đến khái niệm này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua nghiên cứu một số khu thương mại tự do thành công trên thế giới cho thấy việc hình thành khu thương mại tự do là một yêu cầu tất yếu. Đặc biệt, thời gian vừa qua chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các khu thương mại tự do ở UAE, Singapore và Trung Quốc.

Do vậy, dự thảo Nghị quyết quy định khái niệm về Khu Thương mại tự do, cơ quan có thẩm quyền thành lập và ban hành cơ chế, chính sách, nguyên tắc xây dựng cơ chế chính sách áp dụng cho Khu để làm cơ sở cho thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất cụ thể báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định sau khi Nghị quyết được ban hành.

Đề nghị xin ý kiến Bộ Chính trị về đề xuất lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng ảnh 2
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Thẩm tra về dự thảo Nghị quyết này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh, việc quy định hình thành khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng, không chỉ dưới giác độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chấp thuận về chủ trương trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao; trước mắt chưa quy định nội dung này trong dự thảo Nghị quyết mà tiếp tục nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với thành phố Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng, xây dựng đề án, có đề xuất nhằm bảo đảm tính cụ thể, đủ nội hàm chính sách. Trên cơ sở hoàn thiện đề án, Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị. Căn cứ ý kiến Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù cho Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC