Còn tới 32 bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân được vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng năm 2024 đạt 8,7% tổng kế hoạch, cao hơn tỷ lệ 6,55% của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn tới 32 trong tổng số 44 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân được đồng nào.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN tháng 01, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2024, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/01/2024 là 31.524,5 tỷ đồng/tổng kế hoạch là 689.775,9 tỷ đồng, đạt 4,57% kế hoạch.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 29/2/2024 là 59.998,1 tỷ đồng, đạt 8,7% tổng kế hoạch và đạt 9,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỷ lệ 6,55% kế hoạch và đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái

Đánh giá về tình hình giải ngân kế hoạch vốn, Bộ Tài chính cho hay, có 4/44 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân ước đạt trên mức bình quân chung của cả nước.

Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt gồm: Đài Truyền hình Việt Nam (34,92%), Bộ Xây dựng (32%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (27,83%), tỉnh Hậu Giang (30,15%), Tiền Giang (27,62%), Vĩnh Phúc (21,49%), Tuyên Quang (21,26%), Hòa Bình (20,95%).

Tuy nhiên, vẫn còn có tới 32 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, 6 địa phương tỷ lệ giải ngân thấp dưới 5%.

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/01/2024, tổng số vốn giải ngân của 9 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là 4.463,21 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,63% kế hoạch năm 2024.

Với những kết quả nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai ngay các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục chuyển nguồn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang năm 2024, làm căn cứ tiếp tục giải ngân.

Các cơ quan này cần khẩn trương rà soát các dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.