Chính thức ban hành mẫu Thẻ căn cước bắt đầu sử dụng từ 1-7-2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-5-2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu Thẻ căn cước, mẫu Giấy chứng nhận căn cước.

Mẫu chính thức đưa vào sử dụng chỉ có một số thay đổi so với dự thảo mẫu Thẻ căn cước, Giấy chứng nhận căn cước được Bộ Công an đưa ra trước đó.

Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước; quy cách, hình dáng, kích thước, chất liệu của giấy chứng nhận căn cước; mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Mặt trước mẫu Thẻ căn cước dùng cho người từ 6 tuổi trở lên

Mặt trước mẫu Thẻ căn cước dùng cho người từ 6 tuổi trở lên

Đối tượng áp dụng Thông tư 16/2024/TT-BCA như sau:

- Công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

- Công an các đơn vị, địa phương.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Mặt trước mẫu Thẻ căn cước dùng cho người dưới 6 tuổi

Mặt trước mẫu Thẻ căn cước dùng cho người dưới 6 tuổi

Màu sắc của thẻ căn cước từ ngày 1-7-2024 quy định như thế nào?

Theo Điều 3 Thông tư 16, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

Mặt sau Thẻ căn cước dùng cho cả người từ 6 tuổi trở lên và người dưới 6 tuổi

Mặt sau Thẻ căn cước dùng cho cả người từ 6 tuổi trở lên và người dưới 6 tuổi

Trong đó, màu xanh tím đối với các dòng chữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; IDENTITY CARD; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Nơi cư trú/Place of residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth; Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue; Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY; Biểu tượng chíp điện tử

Màu đỏ đối với dòng chữ CĂN CƯỚC; Màu đen đối với: Thông tin về số định danh cá nhân; thông tin của người được cấp thẻ căn cước; thông tin về ngày, tháng, năm cấp; thông tin về ngày, tháng, năm hết hạn; mã QR; dòng MRZ.

Màu sắc của giấy chứng nhận căn cước quy định như thế nào?

Theo Điều 7 Thông tư 16, màu sắc của các thông tin trên giấy chứng nhận căn cước được quy định như sau:

Mặt trước và sau giấy chứng nhận căn cước

Mặt trước và sau giấy chứng nhận căn cước

- Màu xanh tím đối với dòng chữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Nơi ở hiện tại; Thời hạn sử dụng đến; Ngón trỏ trái; Ngón trỏ phải;

Họ, chữ đệm và tên cha; Họ, chữ đệm và tên mẹ; Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng); Họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; Ngày, tháng, năm và các dòng chữ Quốc tịch;

- Màu đỏ đối với dòng chữ CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp giấy chứng nhận căn cước;

- Màu đen đối với thông tin về số định danh cá nhân; thông tin của người được cấp giấy chứng nhận căn cước; thông tin về thời hạn sử dụng đến; thông tin của cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; thông tin về ngày, tháng, năm và thông tin của cơ quan cấp giấy chứng nhận căn cước.

Hai mặt của giấy chứng nhận căn cước in trên vân nền được thiết kế với hình ảnh, họa tiết truyền thống dân tộc. Nền mặt trước gồm hình bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết trang trí dân tộc. Nền mặt sau gồm trống đồng, các hoa văn, họa tiết trang trí dân tộc.