Chính trị - Xã hội

Chi trả lương hưu đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do Covid-19 thế nào?

An Nhiên
ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trường hợp người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì bưu điện sẽ thông báo thời gian chi trả, địa điểm, số điện thoại của Bưu điện/ Bưu điện văn hóa xã để người hưởng biết liên hệ nhận tiền sau khi hết thời gian cách ly.
Chi trả lương hưu đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do Covid-19 thế nào? ảnh 1

Người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì bưu điện sẽ thông báo thời gian, địa điểm chi trả sau khi hết cách ly

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian có dịch Covid-19

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, để đảm bảo kịp thời, an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố tháng 8/2021.

Cụ thể, tháng 8, toàn Hà Nội có 1.263 người hưởng được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đây là các trường hợp duyệt mới, chuyển đến từ bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đã được Bảo hiểm xã hội Hà Nội xét duyệt và tiếp nhận trước ngày 30/7/2021 với tổng số tiền 20.865.440.500 đồng.

Trong đó, thực hiện chi trả cho 985 người hưởng qua tài khoản cá nhân từ ngày 03/8/2021, với số tiền 17.189.682.400 đồng. Đồng thời, thực hiện chi trả cho 278 người hưởng qua tiền mặt tại nhà riêng từ ngày 03/8 – 05/8/2021 với số tiền 3.675.758.100 đồng.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng cho biết thêm, trường hợp người hưởng không có mặt tại địa phương, có địa chỉ cư trú khác địa bàn nhận lương hưu và người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì Bưu điện/ Bưu điện văn hóa xã thông báo thời gian chi trả, địa điểm, số điện thoại của Bưu điện/ Bưu điện văn hóa xã để người hưởng biết liên hệ nhận tiền sau khi hết thời gian cách ly, hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào kỳ chi trả tháng 7, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng (7, 8/2021) cho 587.850 người hưởng với tổng số tiền 2 tháng là 5.700 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC