Xe+

CAP Yên Hòa tìm chủ sở hữu xe máy, ô tô

M.A
ANTD.VN -CAP Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu số phương tiện giao thông sau.

CAP Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu các phương tiện sau.

1. Xe máy Spacy có số khung: JF04-1006920, số máy: JF04E-2006939.

2. Xe máy SH có số khung: RRRACK2016D, số máy: VDTFS157QMK.

3. Xe ô tô Toyota Camry có số khung: JTNBE46KX93180959, số máy: 2AZ2158110.

4. Xe máy Scoopy có số khung: 1205611, số máy: 1105708.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC