Chính trị - Xã hội

Cần bù đắp lương hưu cho người về hưu trước năm 1995

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần điều chỉnh bổ sung với những người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sau khi tăng lương hưu, trợ cấp theo mức chung.

Cần bù đắp lương hưu cho người về hưu trước năm 1995 ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh bổ sung theo số tiền tuyệt đối với những người về hưu trước năm 1995 có mức lương thấp

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo đánh giá tác động đối với Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Đề cập đến nội dung điều chỉnh lương hưu đối với những người về hưu trước năm 1995, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, mặc dù Chính phủ đã nỗ lực để xử lý vấn đề chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ và mức lương hưu thấp, tuy nhiên khoảng cách lương hưu giữa những người hưởng lương hưu ngày càng cao, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995.

Bộ LĐ-TB&XH thường xuyên tiếp nhận các kiến nghị của những người về hưu trước năm 1995 về việc lương hưu thấp; đồng thời, các Đại biểu Quốc hội đã gửi nhiều nội kiến nghị đề nghị Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu để khắc phục lương hưu của những người về hưu trước năm 1995.

Qua nghiên cứu chính sách, Bộ LĐ-TB&XH nhận thấy, nhóm đối tượng này có mức hưởng thấp hơn mặt bằng chung là do đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó nên phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp, từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Để rút ngắn chênh lệch, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh bổ sung theo số tiền tuyệt đối với nhóm đối tượng này.

Cụ thể, những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm theo mức điều chỉnh chung mà có mức hưởng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/tháng trở xuống; và tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/tháng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc điều chỉnh này, ngoài có tác động tích cực về mặt kinh tế đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp trước năm 1995, còn có tác động tích cực về mặt xã hội, thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của những người đã có quá trình công tác trước đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC